Μοναδικές επενδυτικές ευκαιρίες που μπορούν να διαμορφώσουν την ελληνική επιχειρηματική σκηνή μέσα από καινοτόμες ιδέες, αναπτυσσόμενες από ειδικές ομάδες έτοιμες να χτίσουν τις επόμενες εταιρείες παγκόσμιας κλάσης

Το AdrionBAN είναι ένα δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων υψηλής προστιθέμενης αξίας και εμπιστευτικότητας

Το Δίκτυο αποτελείται από περισσότερους από 70 Επιχειρηματικούς Αγγέλους από την Νοτιοανατολική Ευρώπη, οι οποίοι είναι πρόθυμοι να επενδύσουν σε νεοσύστατες, καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως στην Ελλάδα. Η επενδυτική τους ικανότητα κυμαίνεται από 20.000€ έως και 500.000€ ενώ η χρηματοδότηση δύναται να επιτευχθεί είτε μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου είτε μέσω μετατρέψιμων ομολόγων.

Το Δίκτυο ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2015 και έκτοτε έχει επιτύχει περισσότερες από 12 συμφωνίες που αντιστοιχούν σε χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. Τέτοιες σημαντικές συμφωνίες έχουν επιτευχθεί με την Cosmos Holding Inc., Apollo S.A., Wadja Ltd., Hotel Feedback Ltd., κλπ.

Στόχος του AdrionBAN είναι η δημιουργία μιας επιτυχημένης και κερδοφόρας κοινότητας από Επιχειρηματικούς Αγγέλους, προκειμένου να ενισχυθούν οι νέες και καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, ευκαιρίες αγοράς, επεκτασιμότητα υψηλής ανάπτυξης και εξωστρέφεια. Επιπλέον, το Δίκτυο απευθύνεται σε υπάρχουσες επιχειρήσεις με καινοτόμα χαρακτηριστικά, εξωστρέφεια, ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και υψηλό αναμενόμενο ρυθμό ανάπτυξης.

Το κίνητρο και η ιδέα πίσω από την δημιουργία του AdrionBAN ήταν η επιτυχία και το έντονο ενδιαφέρον που εκφράστηκε ομόφωνα από το Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων, οι οποίοι συμμετείχαν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SMARTInno. Μέσω του προγράμματος, η Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. ξεκίνησε τη δημιουργία του Δικτύου με πρωταρχικό κίνητρο τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών προτάσεων από ιδιώτες επενδυτές, γνωστούς ως Επιχειρηματικούς Αγγέλους.

Το AdrionBAN αποτελεί μέρος των εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών εργαλείων και υπηρεσιών που προσφέρει η Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε., η οποία έχει πετύχει να προετοιμάσει και να υποστηρίξει τη χρηματοδότηση πολλών και αξιοσημείωτων επιχειρηματιών, τόσο προσελκύοντας ιδιωτικά ιδρύματα (λ.χ. Επιχειρηματικούς Αγγέλους, Εταιρείες Επιχειρηματικών Κεφαλαίων, κλπ.) όσο και συμβάλλοντας στην επιτυχή υλοποίηση των έργων. Η Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. είναι ο αποκλειστικός διαχειριστής του Δικτύου.

Για Επιχειρηματίες

Για Επενδυτές

Μάθετε περισσότερα για το AdrionBAN, όπως επερχόμενα νέα και εκδηλώσεις, κάνοντας εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μας

    adrionban_logo

    © 2020 Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. All Rights Reserved.  GDPR Policy         E-mail:info@atlantisresearch.gr ,  Tel.: +30 2310 531000 

    elΕλληνικά