Εκδηλώσεις

Για να δώσουμε την ευκαιρία στους Επενδυτές του Δικτύου να συναντηθούν με επίδοξους επιχειρηματίες και να αποκτήσουν μια καλύτερη εικόνα των ενδιαφερόμενων περιπτώσεων, διοργανώνουμε ανάλογες εκδηλώσεις. Αυτές οι συναντήσεις μπορούν να βοηθήσουν έναν επιχειρηματία να δικτυωθεί, να κατανοήσει τις απαιτήσεις και προσδοκίες των επενδυτών και να παρουσιάσει το έργο του στους Επιχειρηματικούς Αγγέλους του AdrionBAN, στοχεύοντας στην οικονομική τους υποστήριξη.

Έχουμε ήδη οργανώσει 5 Επιχειρηματικά Φόρουμ (BAFs) από το 2015 με πάνω από 70 νεοσύστατες επιχειρήσεις ως συμμετέχοντες και την πλειοψηφία των μελών να έχουν ενεργό πρωτοβουλία για να ακούσουν τις ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες. Τα φόρουμ είναι άλλωστε ζωτικής σημασίας για κάθε νεοσύστατη εταιρεία που έχει επιτύχει επενδυτική ετοιμότητα και είναι έτοιμη να διεκδικήσει χρηματοδότηση.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες εκδηλώσεις παρακάτω:

Δελτία Τύπου

Το δίκτυο του Adrion BAN είναι αφοσιωμένο στο να παρέχει στις νεοφυείς επιχειρήσεις και στους επενδυτές του χρήσιμο και αξιόλογο υλικό με στόχο να τους ενημερώνει για το Ελληνικό νεοφυές οικοσύστημα επιχειρήσεων. Είναι απαραίτητο για όλους τους επιχειρηματίες να αντιληφθούν όσο το δυνατόν καλύτερα το περιβάλλον των νεοφυών επιχειρήσεων και να ενστερνιστούν με αυτό, παρέχοντας σε αυτούς νέα και πληροφορίες από Ελλάδα και Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά, οι επενδυτές λαμβάνουν πληροφορίες για τις νέες επιχειρήσεις που ιδρύονται στο οικοσύστημα και τους δίνεται η δυνατότητα να βλέπουν τις εξελίξεις των ήδη υπαρχόντων σχετικά για νέα επιτεύγματα και επιτυχίες.

On June 17th, 2021, the 6th Business Angels Forum was held, organized by the AdrionBAN team. The event was closed, by invitation only, and took place online. Thirteen selected startups were given the opportunity to present their business plans to a specially formed audience consisting of Business Angels of the network.

   Δελτίο Τύπου

Τον Ιούνιο του 2021, ξεκίνησε το νέο διεθνές έργο διακρατικής συνεργασίας BLUEMED PLUS, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Interreg MED. Το BLUEMED PLUS μελετά προσπάθειες στην Αδριατική (Ελλάδα, Ιταλία, Αλβανία, Μαυροβούνιο) για την βιώσιμη και υπεύθυνη εκμετάλλευση της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσω της υλοποίησης επισκέψιμων ενάλιων χώρων και κέντρων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού (accessible underwater cultural heritage sites and knowledge awareness centers). Στόχος του έργου είναι να οδηγήσει, στο μέλλον, σε συγκεκριμένα επιμέρους projects στην Puglia (Ιταλία), το Budva (Μαυροβούνιο) και το Vlore (Αλβανία), για τα οποία οι αντίστοιχες περιφέρειες και οι τοπικοί φορείς θα αναζητήσουν χρηματοδότηση μέσω επενδυτών, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Αδριατικής. Στην συνέχεια, παρατίθεται το Δελτίο Τύπου του έργου BLUEMED PLUS, όπου αναφέρονται συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες και οι στόχοι του έργου:

   Δελτίο Τύπου

 

adrionban_logo

© 2020 Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. All Rights Reserved.  GDPR Policy         E-mail:info@atlantisresearch.gr ,  Tel.: +30 2310 531000

elΕλληνικά