Υπηρεσίες

Το AdrionBAN είναι ένα υψηλής ποιότητας Δίκτυο το οποίο χαρακτηρίζεται από πλήρη εμπιστευτικότητα όπου μόνο επιχειρηματικές προτάσεις που διαθέτουν την απαιτούμενη «επενδυτική ετοιμότητα» προωθούνται στα μέλη του. Το Δίκτυο τελεί υπό την διαχείριση του Άγγελου Μαγκλή, έναν επιχειρηματία με πολυετή εμπειρία στην υποστήριξη των μικρομεσαίων και νεοσύστατων επιχειρήσεων αναφορικά με την είσοδό τους στην αγορά, διασφαλίζοντας, έτσι, ότι το Δίκτυο λειτουργεί με τις υψηλότερες προδιαγραφές και σύμφωνα με το μοναδικό επιχειρησιακό πλαίσιό του.

Οι επιχειρηματικές προτάσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από επενδυτική ετοιμότητα αφενός συνδέονται με ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο και αφετέρου συνδέονται με τις συγκεκριμένες προτιμήσεις και τα κριτήρια των αντίστοιχων συμφερόντων από τους πιθανούς επενδυτές-εν δυνάμει μετόχους.

«Η επενδυτική ετοιμότητα είναι απαραίτητη καθώς είναι η γέφυρα που παρέχει την οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα που οι επενδυτές και οι χρηματοδότες αναμένουν από τους επιχειρηματίες, αυξάνοντας σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχούς χρηματοδότησης. Οι επιχειρηματίες πρέπει να προετοιμαστούν κατάλληλα προτού προσεγγίσουν τους επενδυτές, προκειμένου να αποκτήσουν πλήρης επίγνωση των επιλογών τους καθώς και αξιοπιστία. Επιπλέον, θα πρέπει να δείξουν ότι διακατέχουν τα απαραίτητα γνωρίσματα που τους καθιστούν μια ολοκληρωμένη επενδυτική πρόταση από έναν κατάλληλο επενδυτή για τη χρηματοδότηση που αναζητούν.»

~ Imola Antal, green-win-project.eu

Το Δίκτυο προσφέρει ένα μοναδικό λειτουργικό πλαίσιο, το οποίο παρέχει:

 • Γνώσεις στο πλαίσιο της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και εκμάθησης μεταξύ των φορέων.
 • Δικτύωση δημιουργώντας ένα χώρο όπου μέλη και επιχειρηματίες συναντιούνται και ανταλλάσσουν πολύτιμα σχόλια.
 • Ορατότητα βοηθώντας έτσι τους επιχειρηματίες να παρουσιάσουν το όραμά τους.
 • Κατάρτιση και συμβουλευτική υποστήριξη για την συνεχή μάθηση και εμπειρογνωμοσύνη των μελών του.

 

Βασικές αρχές του Δικτύου:

 • Συμμόρφωση με πλήρη διακριτικότητα, εμπιστευτικότητα και απόλυτη ανωνυμία σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με τους επιχειρηματίες και τους επενδυτές του Δικτύου. Η μόνη εξαίρεση είναι η περίπτωση μίας συμφωνίας-συνάντησης μεταξύ των ενδιαφερομένων μελών (επιχειρηματίες – ένας ή περισσότεροι επιχειρηματικοί άγγελοι).
 • Πλήρης εμπιστευτικότητα σχετικά με τις πληροφορίες που διοχετεύονται και διαδίδονται για την υποστήριξη του Δικτύου.
 • Χωρίς συνδρομή συμμετεχόντων, τέλος εγγραφής ή οποιοδήποτε άλλο κόστος.
 • Οι επιχειρηματίες που αναζητούν χρηματοδότηση, συνάπτουν ιδιωτικό συμφωνητικό και δεσμεύονται στην καταβολή αμοιβής ως πριμ επιτυχίας βάσει της αποκτηθείς χρηματοδότησης από τον διαχειριστή του AdrionBAN, την Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε.
 • Δεν υπάρχει κόστος για τους Επιχειρηματικούς Αγγέλους που συμμετέχουν στο Δίκτυο.

 

Αρχές λειτουργίας του Δικτύου:

 • Κάθε φορά που ένα έργο χαρακτηρίζεται ως επενδυτικά έτοιμο, το Δίκτυο λειτουργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ των εκπροσώπων του έργου και των μελών της κοινότητας, συστήνοντάς το σε πιθανούς επενδυτές εντός της κοινότητας.
 • Λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα και των δύο μερών και πάντα σύμφωνα με τους ατομικούς στόχους των μελών, το Δίκτυο αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλίσει ότι μια επιτυχημένη συμφωνία θα συμβεί σε περίπτωση που ένα μέλος εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για ένα έργο και τα δύο μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν.
adrionban_logo

© 2020 Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. All Rights Reserved.  GDPR Policy         E-mail:info@atlantisresearch.gr ,  Tel.: +30 2310 531000

elΕλληνικά